Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 26.05.2020, 03:14


Меню сайту


Меню сайту
Висловіть своє ставлення до ЗНО
Всього відповідей: 142


Меню сайту


Меню сайту

Звіт директора за 2018-19 рр.

ЗВІТ

директора Козинського НВК “Школа-колегіум” за 2018/2019 навчальний рік

Козинськоий навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області є опорним закладом, має дві філії: Гранівська філія І  ступеня та Іващуківська філія І-ІІ ступенів. Заклад має академічну, організаційну, фінансову та кадрову автономію. Має ліцензію на провадження освітньої діяльності. Закладом розроблена освітня програма та Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. У 2018/2019 навчальному році робота освітнього закладу була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією науково- методичної проблемної теми «Зростання позитивного іміджу навчального закладу освіти та конкурентоздатності на ринку освітніх послуг шляхом підвищення професійної компетентності педагогів, створення умов для реалізації вчителя та учня» та виховної проблеми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

                                Мережа класів та контингент учнів

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

У 2018/2019 навчальному році у закладі навчалося 441 учень в 33 класах, із них 1-4-х - 8 класів, 5-9-х – 14 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 11,5 особи.

Кількість учнів на кінець навчального року також становила 441 учень.

Детальніше тут

                   Стан працевлаштування випускників

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х класів, з метою контролю за охоплення повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була запланована спільна робота з відділом освіти, центром зайнятості населення, вищими навчальними закладами  І-ІІ рівнів акредитації, керівниками підприємств. Така робота проводилася як з учнями,  так і з батьками:

 • заклад забезпечений законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 • під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 • удосконалено співпрацю з центром зайнятості населення (створено банк даних випускників 9  класів за минулий навчальний рік;
 • працювали з випускниками з метою залучення до навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та подальшим працевлаштуванням;
 • згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів учні 8-10 класів у 2018/2019 навчальному році з жовтня по травень взяли участь у профорієнтаційних заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці в ОТГ;
 • на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
 • використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
 • складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;
 • спілкуватися з роботодавцем,
 • оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;
 • підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 • здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю;
 • психолог, соціальний педагог та класні керівники обговорювали з батьками на класних зборах нюанси роботи з дітьми щодо вибору професій, навчального закладу.

           Учні 9-11класів взяли участь у профорієнтаційному заході - Ярмарку професій,  учні мали змогу ознайомитися з правилами вступу та навчання в вищих навчальних закладах, пройти тестування та анкетування щодо вибору факультету.

Детальніше тут

Робота з кадрами

Упродовж року навчальний заклад  був забезпечений кадрами.

У 2018/2019 навчальному році у закладі працювало 72 вчителі, у тому числі 1 директор, 2 завідувачі філіями, 3 заступники з навчальної, навчально-виховної та виховної роботи, 2 вихователів ГПД, 1 педагог-організатор, 1 соціальний педагог, 1 практичний психолог,  2 вчителів за сумісництвом та 5 вчителів, що перебувають у соціальній відпустці.

90% вчителів мають повну вищу освіту, 4 вчителів мають середню спеціальну освіту, 1 вчитель навчається.

Детальніше тут

 У школі проводилась системна робота по забезпеченню навчально-виховного процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- 100%-го забезпечення школи педагогічними кадрами відповідно до фаху;

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2001), пріоритетними напрямками діяльності школи у 2018/2019 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 • формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення   їх інформаційних потреб;
 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології   в управлінській діяльності.

Головна мета закладу в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

 • створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними  і комунікаційними  технологіями;
 • підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 • інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес;
 • підвищення ефективності управління  закладом загальної середньої освіти;
 • створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО».
 • Детальніше тут

Реалізація робочого навчального плану за 2018/2019 навчальний рік

У 2018/2019 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку робочого навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2018 року та в травні 2019 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2018/2019 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного, перспективного).

Робочий навчальний план закладу на 2018/2019 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2018/2019 навчальний рік»

Робочий навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні,та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану викладалися за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Детальніше тут

Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

У 2018/2019 навчальному році шкільний компонент забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 87 %, 5-9 класи – 88 %,  10-11 класи – 89 %.

Бібліотечний фонд школи становив:

на традиційних і нетрадиційних носіях -  84141;

фонд підручників ( усього) – 19235:

для 1-4 класів – 4763 примірник;

для 5-9 класів – 10363 примірників;

для 10-11 класів – 4103 примірника

У березні-квітні 2019 року  взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  2-х,6-х,11-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

Впровадження профільного та допрофільного навчання

         Впродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В школі у 2018/2019 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження профільного навчання. Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме: у 5, 6,7,11 класах – поглиблене вивчення української мови;

Результати навчальних досягнень учнів

Протягом навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. З урахуванням особливостей викладання навчальних предметів було визначено доцільність поточного оцінювання у 1-2-х класах. Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з навчальних предметів у 2-х класах (з ІІ семестру), у 3-11-их  класах – за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, у 1-их та 2-их класах – вербальне. Навчальні досягнення учнів при вивченні курсів за вибором не оцінювались.

У 2018/2019 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою запровадження профільного навчання та додаткових годин на вивчення окремих предметів.

За підсумками 2018/2019 навчального року  із 441 учня 1-11-х класів:

49 учнів 1-х класів оцінені вербально;

383 учні 2-11-х класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;

425 учнів переведено до наступних класів;

25 учнів 2-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами;

1 учень 9-А класу отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (Братащук Олександр).

                   Індивідуальна форма здобуття загальної середньої освіти

       На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24»,  постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 №732 (із змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 січня 2003 року за № 9/7330 на підставі висновків лікарсько-консультативної комісії  ЛКК Радивилівської районної лікарні, заяв  батьків, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних особливостей та  стану здоров'я було організовано навчання за індивідуальною формою для 2 учнів,та двоє учнів навчалась у інклюзивних класах. 

  Для викладання предметів  були призначені  педагогічні працівники  із відповідною фаховою освітою. Навчання  здійснювалось  за розкладом   погодженим з батьками та  затвердженим  директором школи за індивідуальними програми з кожного предмету відповідно до чинних навчальних програм, в яких було визначено зміст та обсяг матеріалу, що підлягав вивченню та засвоєнню. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Облік проведених занять фіксувався у журналах загального зразку для індивідуальних занять.

Результати державної підсумкової атестації

      Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799,  з метою створення належних умов в школі, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2018/2019 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, в період з 15 травня по 06 червня 2019 року в школі було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4-х, 9-х класів. Учні 11-х класів складали ДПА у формі ЗНО у період з 22 травня по 13 червня 2019 року.

           З метою якісної організації проведення державної підсумкової атестації 4, 9, 11-х класів  у школі були проведені наступні заходи: своєчасно складений розклад проведення державної підсумкової атестації; подані на затвердження склади державних атестаційних комісій до відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту Козинської сільської ради; підготовлені матеріали відповідно до  нормативних документів щодо проведення державної підсумкової атестації; оформлений стенд “Державна підсумкова атестація – 2019”з педагогічними працівниками школи, з учнями та їх батьками було проведено у січні-лютому 2019 року збори, наради, засідання щодо вивчення нормативних документів Міністерства освіти  і науки України,  відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

  Детальніше тут

                               Участь випускників 11-х класів у ЗНО-2019

        Упродовж 2018/2019 навчального року з випускниками 11-х класів проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-2019. 15 учнів 11-х класів навчались за універсальним профілем навчання. Усі випускники 11-х класів взяли участь у процедурі зовнішнього незалежного оцінювання. Вони вчасно пройшли реєстрацію для учасників ЗНО, отримали відповідні документи для допуску до участі у ЗНО (сертифікати учасників тестування, запрошення на ЗНО-2019.) Протягом навчального року вчителями-предметниками була організована підготовка учнів до участі у ЗНО-2019. У квітні 2019 року випускники пройшли пробне ЗНО з української мови та літератури, математики, фізики, історії України, географії, біології. На уроках проводилось повторення навчального матеріалу, розроблялись і впроваджувались в навчальний процес різнорівневі тестові завдання для учнів, були оформлені відповідні наочні матеріали (стенди) для інформаційної підтримки абітурієнтів. Вчителями-предметниками були складені також календарно-тематичні плани на виконання Програм підготовки учнів до ЗНО-2019 з навчальних дисциплін, затверджених Міністерством освіти і науки України.

            Роботу в школі по підготовці випускників до ЗНО можна вважати такою, що відповідає сучасним вимогам. Учні 11-х класів школи складали ЗНО з української мови та літератури, математики, біології, історії України, англійської мови, фізики, хімії, географії. Розбіжності

Форма входу
Календар
«  Травень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Фотоальбом

Copyright MyCorp © 2020