Головна | Реєстрація | Вхід | RSSНеділя, 01.08.2021, 00:16
Ви увійшли як Гость
Група "Гості"


Меню сайту


Наша кнопка

Положення про філії

ПОЛОЖЕННЯ

про філію Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської  ради Рівненської області

 

 Загальна частина

1. Філія— це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у здобутті освіти.

2. Філія у своїй діяльності керується  статутом  опорного закладу та цим Положенням.

3. Філія знаходиться у власності Козинської сільської ради Рівненської області.

4.  Філія не є юридичною особою, а діє як структурний підрозділ опорного закладу.

 

Організація навчально-виховного процесу

5. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до робочих навчальних планів опорного закладу.

6. Прийом учнів до всіх класів філії здійснюється на безконкурсній основі і, як правило, відповідно до території обслуговування.

7. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

8. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором  Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області.

Учасники навчально-виховного процесу

9. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є учні, педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

10. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради  Рівненської області і затверджується відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради.

 

 

Управління загальноосвітнім навчальним закладом

11. Керівник Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради  Рівненської області призначає завідувача філією із кращих педагогів закладу за рекомендацією трудового колективу, в обов’язки якого входить здійснення контролю за навчально-виховним процесом  у філії.

 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

12. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі.

13. Фінансування філії здійснюється опорним закладом Козинської сільської ради Рівненської області.

14. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється на основі його кошторису.

Контроль за діяльністю філії

15.  Ввесь контроль за діяльністю філії здійснює адміністративно-господарський апарат опорного закладу

16. Основною формою державного контролю за діяльністю філії є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років в складі Козинського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області  в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

17. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) філії з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 — 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю філії, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

Реорганізація та ліквідація

18. Реорганізація філії проводиться у разі зміни її типу або форми власності.

19. Реорганізація та ліквідація філії проводиться засновником відповідно до діючого законодаства України.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про філію Гранівської загальноосвітньої школи І ступеня

Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області

 

 Загальна частина

1. Філія Гранівської загальноосвітньої школи І ступеня Козинського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області (далі філія) — це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у початковій освіті.

2. Філія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом  опорного закладу та цим Положенням.

3. Головним завданням філії загальноосвітнього закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової освіти, формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

4. Філія знаходиться у власності Козинської сільської ради Рівненської області.

5. Філія утворюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Філія не є юридичною особою.

 

Організація навчально-виховного процесу

7. Навчально-виховний процес у філії незалежно від його підпорядкування, типу і форми власності здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки.

Робочі навчальні плани філії затверджуються відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради Рівненської області.

8. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, й реалізує навчально-виховні завдання на початковому ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

9. Індивідуалізація і диференціація навчання у філії забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.

10. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

11. Індивідуальне навчання у філії організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання  у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.

12. Мережа класів у філії формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

13. Прийом учнів до всіх класів філії здійснюється на безконкурсній основі і, як правило, відповідно до території обслуговування.

14. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-колегіум» Козинської сільської ради  Рівненської області, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років.

15. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

16. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами навчання.

17. Навчальний рік у філії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітнього навчального закладу для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів.

Структура навчального року та режим роботи встановлюються Козинським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради Рівненської області.

Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

18. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

19. Тривалість уроків у філії становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради Рівненської області та державної санітарно-епідеміологічної служби.

20. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

21. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором  Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

23. У філії здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів (вихованців). Система оцінювання навчальної праці учнів (вихованців) повинна бути стимулюючою.

За рішенням Міністерства освіти і науки може запроваджуватися й інша система оцінювання знань учнів.

24. За результатами навчання учням видається табель успішності.

Невстигаючі протягом двох років навчання у школі I ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної консультації можуть продовжити навчання у відповідному спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, які їх замінюють. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, їх навчання може продовжуватися у класах вирівнювання знань або за індивідуальними навчальними планами і програмами.

25. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 -4 класів можуть нагороджуватися похвальним листом.

Учасники навчально-виховного процесу

26. Учасниками навчально-виховного процесу в філії є учні, педагогічні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.

27. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства України, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

28. Учні філії мають гарантоване державою право на здобуття початкової освіти.

29. Учні філії зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися вимог правил внутрішнього розпорядку;

дотримуватися правил особистої гігієни.

30. Учні філії залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

31. Педагогічні працівники філії мають право:

самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції керівництву щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

32. Педагогічні працівники філії зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

брати участь у роботі педагогічної ради;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.

33. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області та затверджується відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради Рівненської області.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

34. Керівник Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області призначає класних керівників за їх згодою, завідуючих навчальними кабінетами. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку.

35. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

36. Педагогічні працівники філії підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

37. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників філії й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

38. Педагогічні працівники, які систематично порушують правила внутрішнього розпорядку філії, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

39. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності філії;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

40. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової  освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

41. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Управління загальноосвітнім навчальним закладом

42. Керівництво філією здійснює завідувач  відповідно до  законодавства України. Керівник Козинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради  Рівненської області призначає завідувача філією із кращих педагогів закладу за рекомендацією трудового колективу, в обов’язки якого входить здійснення контролю за навчально-виховним процесом,   збереженням матеріально-технічної бази у філії.

 

Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

43. Матеріально-технічна база філії: будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

44. Фінансування філії здійснюється опорним закладом Козинської сільської ради Рівненської області.

45. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється на основі його кошторису.

Міжнародне співробітництво

46. Участь філії у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

Контроль за діяльністю філії

47. Державний контроль за діяльністю філії здійснюють Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядкована філія, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники закладу.

48. Основною формою державного контролю за діяльністю філії є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на десять років в складі Козинського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум» Козинської сільської ради Рівненської області  у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

49. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) філії з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1 — 2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю філії, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

Реорганізація та ліквідація

50. Реорганізація філії проводиться у разі зміни її типу або форми власності.

51. Реорганізація та ліквідація філії проводиться засновником відповідно до діючого законодаства України.

Block title
Календар
«  Серпень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


Державна служба якості освіти України
Фотоальбом

Copyright MyCorp © 2021